שלב הקינוחים. דווקא הטראפלז וויסקי הזעירים הכי הפתיעו לטובה

שלב הקינוחים. דווקא הטראפלז וויסקי הזעירים הכי הפתיעו לטובה

שלב הקינוחים. דווקא הטראפלז וויסקי הזעירים הכי הפתיעו לטובה

שלב הקינוחים. דווקא הטראפלז וויסקי הזעירים הכי הפתיעו לטובה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.