המון מים, גנים, פגודה מפתיעה ואווירה נעימה. באטרסי פארק

המון מים, גנים, פגודה מפתיעה ואווירה נעימה. באטרסי פארק

המון מים, גנים, פגודה מפתיעה ואווירה נעימה. באטרסי פארק

המון מים, גנים, פגודה מפתיעה ואווירה נעימה. באטרסי פארק

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.