׳מלפפון בתחפושות רבות׳ עם כדור לאבנה בעבודת יד ולחם פומפרניקל

׳מלפפון בתחפושות רבות׳ עם כדור לאבנה בעבודת יד ולחם פומפרניקל

׳מלפפון בתחפושות רבות׳ עם כדור לאבנה בעבודת יד ולחם פומפרניקל

׳מלפפון בתחפושות רבות׳ עם כדור לאבנה בעבודת יד ולחם פומפרניקל

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.