אפשר לראות אותה כמעט מכל מקום גבוה בלונדון. קתדרלת סנט פול

אפשר לראות אותה כמעט מכל מקום גבוה בלונדון. קתדרלת סנט פול

אפשר לראות אותה כמעט מכל מקום גבוה בלונדון. קתדרלת סנט פול

אפשר לראות אותה כמעט מכל מקום גבוה בלונדון. קתדרלת סנט פול

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.