פארק מקסים ומשופע במים, צמחיה ומקומות ישיבה, אבל לא רק. באטרסי פארק

פארק מקסים ומשופע במים, צמחיה ומקומות ישיבה, אבל לא רק. באטרסי פארק

פארק מקסים ומשופע במים, צמחיה ומקומות ישיבה, אבל לא רק. באטרסי פארק

פארק מקסים ומשופע במים, צמחיה ומקומות ישיבה, אבל לא רק. באטרסי פארק

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.