אחוזה היסטורית שהפכה לפרויקט דירות יוקרתי. אחוזת הפארק של Sundridge Park

אחוזה היסטורית שהפכה לפרויקט דירות יוקרתי. אחוזת הפארק של Sundridge Park

אחוזה היסטורית שהפכה לפרויקט דירות יוקרתי. אחוזת הפארק של Sundridge Park

אחוזה היסטורית שהפכה לפרויקט דירות יוקרתי. אחוזת הפארק של Sundridge Park

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.