נגיעות קלות של אמסטרדם. לא רק שיש גם פה תעלה, גם יש פה הרבה היפים, וריח באוויר שיזכיר לכם מידי פעם שאמסטרדם נמצאת ממש מעבר לפינה.

נגיעות קלות של אמסטרדם. לא רק שיש גם פה תעלה, גם יש פה הרבה היפים, וריח באוויר שיזכיר לכם מידי פעם שאמסטרדם נמצאת ממש מעבר לפינה.

נגיעות קלות של אמסטרדם. לא רק שיש גם פה תעלה, גם יש פה הרבה היפים, וריח באוויר שיזכיר לכם מידי פעם שאמסטרדם נמצאת ממש מעבר לפינה.

נגיעות קלות של אמסטרדם. לא רק שיש גם פה תעלה, גם יש פה הרבה היפים, וריח באוויר שיזכיר לכם מידי פעם שאמסטרדם נמצאת ממש מעבר לפינה.

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.