פארק באטרסי לפנות ערב. אוי השלווה.

פארק באטרסי לפנות ערב. אוי השלווה.

פארק באטרסי לפנות ערב. אוי השלווה.

פארק באטרסי לפנות ערב. אוי השלווה.

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.