׳פגודת השלום׳ בפארק בטרסי. מרשימה (וגדולה) הרבה יותר ממה שאפשר להעביר בתמונות.

׳פגודת השלום׳ בפארק בטרסי. מרשימה (וגדולה) הרבה יותר ממה שאפשר להעביר בתמונות.

׳פגודת השלום׳ בפארק בטרסי. מרשימה (וגדולה) הרבה יותר ממה שאפשר להעביר בתמונות.

׳פגודת השלום׳ בפארק בטרסי. מרשימה (וגדולה) הרבה יותר ממה שאפשר להעביר בתמונות.

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.