בית הקפה שבתחילת התעלה, על ההצטלבות עם אדג׳וור רואוד

בית הקפה שבתחילת התעלה, על ההצטלבות עם אדג׳וור רואוד

בית הקפה שבתחילת התעלה, על ההצטלבות עם אדג׳וור רואוד

בית הקפה שבתחילת התעלה, על ההצטלבות עם אדג׳וור רואוד

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.