ויש אנשים שעושים לעצמם מרפסות וגינות חמודות על הסירות עצמן

ויש אנשים שעושים לעצמם מרפסות וגינות חמודות על הסירות עצמן

ויש אנשים שעושים לעצמם מרפסות וגינות חמודות על הסירות עצמן

ויש אנשים שעושים לעצמם מרפסות וגינות חמודות על הסירות עצמן

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.