למרות השם ליטל וניס, זו יותר אמסטרדם מאשר ונציה, אבל השכונות שמסביב הן לגמרי לונדון

למרות השם ליטל וניס, זו יותר אמסטרדם מאשר ונציה, אבל השכונות שמסביב הן לגמרי לונדון

למרות השם ליטל וניס, זו יותר אמסטרדם מאשר ונציה, אבל השכונות שמסביב הן לגמרי לונדון

למרות השם ליטל וניס, זו יותר אמסטרדם מאשר ונציה, אבל השכונות שמסביב הן לגמרי לונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.