עוד קצת תעלות לפני שעוזבים

עוד קצת תעלות לפני שעוזבים

עוד קצת תעלות לפני שעוזבים

עוד קצת תעלות לפני שעוזבים

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.