הגשר התלוי של קליפטון. מסמלי העיר בריסטול

הגשר התלוי של קליפטון. מסמלי העיר בריסטול

הגשר התלוי של קליפטון. מסמלי העיר בריסטול

הגשר התלוי של קליפטון. מסמלי העיר בריסטול

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.