המרפסת שלנו על התעלה

המרפסת שלנו על התעלה

המרפסת שלנו על התעלה

המרפסת שלנו על התעלה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.