הנוף מהמרפסת של דירת ה-Airbnb שלקחנו בבריסטול

הנוף מהמרפסת של דירת ה-Airbnb שלקחנו בבריסטול

הנוף מהמרפסת של דירת ה-Airbnb שלקחנו בבריסטול

הנוף מהמרפסת של דירת ה-Airbnb שלקחנו בבריסטול

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.