מהערים הידועות באנגליה, ואל תתבלבלו עם הרחוב שבלונדון. אוקספורד

מהערים הידועות באנגליה, ואל תתבלבלו עם הרחוב שבלונדון. אוקספורד

מהערים הידועות באנגליה, ואל תתבלבלו עם הרחוב שבלונדון. אוקספורד

מהערים הידועות באנגליה, ואל תתבלבלו עם הרחוב שבלונדון. אוקספורד

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.