שרידים של העמודים שתמכו ברצפה המחוממת בספא הרומאי העתיק

שרידים של העמודים שתמכו ברצפה המחוממת בספא הרומאי העתיק

שרידים של העמודים שתמכו ברצפה המחוממת בספא הרומאי העתיק

שרידים של העמודים שתמכו ברצפה המחוממת בספא הרומאי העתיק

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.