מטוס אפור אדום נוחת

מטוס אפור אדום נוחת

מטוס אפור אדום נוחת

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.