הפיל הגדול של גילי ומארק ברחבה שמחוץ לשוק ספיטלפילדס

הפיל הגדול של גילי ומארק ברחבה שמחוץ לשוק ספיטלפילדס

הפיל הגדול של גילי ומארק ברחבה שמחוץ לשוק ספיטלפילדס

הפיל הגדול של גילי ומארק ברחבה שמחוץ לשוק ספיטלפילדס

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.