אכזבה יחסית. הקינוחים ב׳גלוריה׳

אכזבה יחסית. הקינוחים ב׳גלוריה׳

אכזבה יחסית. הקינוחים ב׳גלוריה׳

אכזבה יחסית. הקינוחים ב׳גלוריה׳

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.