הבר בכניסה ל׳גלוריה׳. שתי הקומות יפות, העליונה קצת יותר

הבר בכניסה ל׳גלוריה׳. שתי הקומות יפות, העליונה קצת יותר

הבר בכניסה ל׳גלוריה׳. שתי הקומות יפות, העליונה קצת יותר

הבר בכניסה ל׳גלוריה׳. שתי הקומות יפות, העליונה קצת יותר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.