סטייקים-מהחלל-החיצון-במידת-העשייה-שאליה-התכוון-המשורר

סטייקים-מהחלל-החיצון-במידת-העשייה-שאליה-התכוון-המשורר
גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.