מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

שתפו את זה

מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

שתפו את זה
גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.