מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

מצפון לונדון היישר לסיטי. הנוף מ׳גבעת הפרלמנט׳

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.