אחד מאולמות ההמתנה הרבים של נמל התעופה הית'רו

אחד מאולמות ההמתנה הרבים של נמל התעופה הית'רו

אחד מאולמות ההמתנה הרבים של נמל התעופה הית'רו

אחד מאולמות ההמתנה הרבים של נמל התעופה הית'רו

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.