המרוחק ביותר ממרכז העיר. נמל התעופה סטנסטד

המרוחק ביותר ממרכז העיר. נמל התעופה סטנסטד

המרוחק ביותר ממרכז העיר. נמל התעופה סטנסטד

המרוחק ביותר ממרכז העיר. נמל התעופה סטנסטד

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.