משמש בעיקר לטיסות פנים-אירופאיות זולות, ולישראל. נמל התעופה לוטון

משמש בעיקר לטיסות פנים-אירופאיות זולות, ולישראל. נמל התעופה לוטון

משמש בעיקר לטיסות פנים-אירופאיות זולות, ולישראל. נמל התעופה לוטון

משמש בעיקר לטיסות פנים-אירופאיות זולות, ולישראל. נמל התעופה לוטון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.