נמל התעופה החד-מסלולי העמוס בעולם. גטוויק

נמל התעופה החד-מסלולי העמוס בעולם. גטוויק

נמל התעופה החד-מסלולי העמוס בעולם. גטוויק

נמל התעופה החד-מסלולי העמוס בעולם. גטוויק

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.