שלג במוזיאון הטבע בפברואר

שלג במוזיאון הטבע בפברואר

שלג במוזיאון הטבע בפברואר

שלג במוזיאון הטבע בפברואר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.