כרגיל, מישהו ממשפחת המלוכה מעורב בזה. טוקסידו

כרגיל, מישהו ממשפחת המלוכה מעורב בזה. טוקסידו

כרגיל, מישהו ממשפחת המלוכה מעורב בזה. טוקסידו

כרגיל, מישהו ממשפחת המלוכה מעורב בזה. טוקסידו

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.