לא הגיע לאירופה. מרק בשר תימני עם חילבה ולחוח בצד במסעדת ״מאמיס״ בפתח תקווה

לא הגיע לאירופה. מרק בשר תימני עם חילבה ולחוח בצד במסעדת ״מאמיס״ בפתח תקווה

לא הגיע לאירופה. מרק בשר תימני עם חילבה ולחוח בצד במסעדת ״מאמיס״ בפתח תקווה

לא הגיע לאירופה. מרק בשר תימני עם חילבה ולחוח בצד במסעדת ״מאמיס״ בפתח תקווה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.