כושר ספיגה לצד כושר הכלה. פיתות כמו שצריך לצד חומוס עם בשר

כושר ספיגה לצד כושר הכלה. פיתות כמו שצריך לצד חומוס עם בשר

כושר ספיגה לצד כושר הכלה. פיתות כמו שצריך לצד חומוס עם בשר

כושר ספיגה לצד כושר הכלה. פיתות כמו שצריך לצד חומוס עם בשר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.