בארץ הוא פשוט עדיף בהרבה. פולי קפה בשוק עכו

בארץ הוא פשוט עדיף בהרבה. פולי קפה בשוק עכו

בארץ הוא פשוט עדיף בהרבה. פולי קפה בשוק עכו

בארץ הוא פשוט עדיף בהרבה. פולי קפה בשוק עכו

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.