אין על מאכלי עדות בישראל. חצ׳פורי מגרולי במסעדת ׳בתומי׳ בנתניה

אין על מאכלי עדות בישראל. חצ׳פורי מגרולי במסעדת ׳בתומי׳ בנתניה

אין על מאכלי עדות בישראל. חצ׳פורי מגרולי במסעדת ׳בתומי׳ בנתניה

אין על מאכלי עדות בישראל. חצ׳פורי מגרולי במסעדת ׳בתומי׳ בנתניה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.