דגים מומלחים בשוק בריקסטון (צילום: נורית פלד)

דגים מומלחים בשוק בריקסטון (צילום: נורית פלד)

דגים מומלחים בשוק בריקסטון (צילום: נורית פלד)

דגים מומלחים בשוק בריקסטון (צילום: נורית פלד)

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.