הלונדוניסט חותך שווארמה וטועם סביח בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ בקמדן

הלונדוניסט חותך שווארמה וטועם סביח בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ בקמדן

הלונדוניסט חותך שווארמה וטועם סביח בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ בקמדן

הלונדוניסט חותך שווארמה וטועם סביח בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ בקמדן

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.