טעימות בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ ביוני 2023

טעימות בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ ביוני 2023

טעימות בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ ביוני 2023

טעימות בהרצה שלפני הפתיחה הרשמית של ״מזל״ ביוני 2023

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.