הלונדון איי בתמונה שהספקתי לתפוס לפני שמגדל השעון נכנס לשיפוצים

הלונדון איי בתמונה שהספקתי לתפוס לפני שמגדל השעון נכנס לשיפוצים

הלונדון איי בתמונה שהספקתי לתפוס לפני שמגדל השעון נכנס לשיפוצים

הלונדון איי בתמונה שהספקתי לתפוס לפני שמגדל השעון נכנס לשיפוצים

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.