בשר מארגנטינה, אורוגוואי ואירלנד. הקצביה ב׳מיקסטה׳

בשר מארגנטינה, אורוגוואי ואירלנד. הקצביה ב׳מיקסטה׳

בשר מארגנטינה, אורוגוואי ואירלנד. הקצביה ב׳מיקסטה׳

בשר מארגנטינה, אורוגוואי ואירלנד. הקצביה ב׳מיקסטה׳

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.