יש לחמם באיטיות ובלי להביא לרתיחה, שהאלכוהול לא יברח. Mulled Wine

יש לחמם באיטיות ובלי להביא לרתיחה, שהאלכוהול לא יברח. Mulled Wine

יש לחמם באיטיות ובלי להביא לרתיחה, שהאלכוהול לא יברח. Mulled Wine

יש לחמם באיטיות ובלי להביא לרתיחה, שהאלכוהול לא יברח. Mulled Wine

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.