המגלשה הגבוהה והארוכה בעולם. ארסלורמיטאל אורביט

המגלשה הגבוהה והארוכה בעולם. ארסלורמיטאל אורביט

המגלשה הגבוהה והארוכה בעולם. ארסלורמיטאל אורביט

המגלשה הגבוהה והארוכה בעולם. ארסלורמיטאל אורביט

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.