סכר קמדן לוק. על שמו נקראת שכונת קמדן

סכר קמדן לוק. על שמו נקראת שכונת קמדן

סכר קמדן לוק. על שמו נקראת שכונת קמדן

סכר קמדן לוק. על שמו נקראת שכונת קמדן

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.