עוד קצת פסטורליות לפני שמגיעים ל׳מזרח הפרוע׳

עוד קצת פסטורליות לפני שמגיעים ל׳מזרח הפרוע׳

עוד קצת פסטורליות לפני שמגיעים ל׳מזרח הפרוע׳

עוד קצת פסטורליות לפני שמגיעים ל׳מזרח הפרוע׳

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.