אפשר לקחת מטריה אבל לא חובה, לפעמים מעיל עם כובע מספיק. גשם קליל בלונדון

אפשר לקחת מטריה אבל לא חובה, לפעמים מעיל עם כובע מספיק. גשם קליל בלונדון

אפשר לקחת מטריה אבל לא חובה, לפעמים מעיל עם כובע מספיק. גשם קליל בלונדון

אפשר לקחת מטריה אבל לא חובה, לפעמים מעיל עם כובע מספיק. גשם קליל בלונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.