גני קיו בקיץ. כאן זה לא ישראל, אמנם הטמפרטורות עולות, אבל עדיין שי סיכוי לגשם מדי פעם

גני קיו בקיץ. כאן זה לא ישראל, אמנם הטמפרטורות עולות, אבל עדיין שי סיכוי לגשם מדי פעם

גני קיו בקיץ. כאן זה לא ישראל, אמנם הטמפרטורות עולות, אבל עדיין שי סיכוי לגשם מדי פעם

גני קיו בקיץ. כאן זה לא ישראל, אמנם הטמפרטורות עולות, אבל עדיין שי סיכוי לגשם מדי פעם

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.