אפשרי, אבל אל תבנו על זה. שלג צנוע בלונדון

אפשרי, אבל אל תבנו על זה. שלג צנוע בלונדון

אפשרי, אבל אל תבנו על זה. שלג צנוע בלונדון

אפשרי, אבל אל תבנו על זה. שלג צנוע בלונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.