תפריט מהיפים שראיתי. כמה עמודים מהתפריט ב-Sticks N Sushi

תפריט מהיפים שראיתי. כמה עמודים מהתפריט ב-Sticks N Sushi

תפריט מהיפים שראיתי. כמה עמודים מהתפריט ב-Sticks N Sushi

תפריט מהיפים שראיתי. כמה עמודים מהתפריט ב-Sticks N Sushi

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.