סקאלופס מטוגנים עם ריבת בצל וצ׳וריסו

סקאלופס מטוגנים עם ריבת בצל וצ׳וריסו

סקאלופס מטוגנים עם ריבת בצל וצ׳וריסו

סקאלופס מטוגנים עם ריבת בצל וצ׳וריסו

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.