שדות תה במערב אוגנדה, שצילמתי בדרך לחתונה של קרוב משפחה של אשתי

שדות תה במערב אוגנדה, שצילמתי בדרך לחתונה של קרוב משפחה של אשתי

שדות תה במערב אוגנדה, שצילמתי בדרך לחתונה של קרוב משפחה של אשתי

שדות תה במערב אוגנדה, שצילמתי בדרך לחתונה של קרוב משפחה של אשתי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.