הצבע הצהוב פירושו – הצבא עשה שימוש במקום

הצבע הצהוב פירושו – הצבא עשה שימוש במקום

הצבע הצהוב פירושו – הצבא עשה שימוש במקום

הצבע הצהוב פירושו – הצבא עשה שימוש במקום

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.