׳פגודת השלום׳ בפארק באטרסי (London Peace Pagoda in Battersea Park)

׳פגודת השלום׳ בפארק באטרסי (London Peace Pagoda in Battersea Park)

׳פגודת השלום׳ בפארק באטרסי (London Peace Pagoda in Battersea Park)

׳פגודת השלום׳ בפארק באטרסי (London Peace Pagoda in Battersea Park)

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.